Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas priėmė kreipimąsi dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje referendumo

Paskelbta: .

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, atstovaujantis pagrindinius Lietuvos energetikos sektorius ir subūręs energetikos profesionalus apsvarstė naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje aplinkybes, pareiškia savo nuomonę Lietuvos visuomenei:


  • Projektą būtina kartu su regioniniais partneriais peržiūrėti saugumo, patikimumo ir ekonominiu požiūriu, atsižvelgiant į susiformuosiančias elektros energijos kainas rinkoje po ESTLINK-2 ir NORDBALT elektros jungčių projektų įgyvendinimo;
  • Atsižvelgti į kitų strateginių projektų, taip pat ir kaimyninėse šalyse,  įgyvendinimo eigą bei galimą poveikį elektros energijos rinkoje;
  • Atsižvelgiant į ENTSO-E studijos išvadas dėl Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros sistema;
  • Įvertinti numatomą Europos Komisijos politiką atominės energetikos atžvilgiu.
  • Būtina skaidriai ir aiškiai pasidalinti Lietuvos ir strateginių partnerių atsakomybę dėl netiesioginių išlaidų, galimų avarijų likvidavimo, pasekmių kompensavimo ir t.t. prieš pradedant realiai įgyvendinti tokio masto ir rizikos projektą;

Kol nėra atsakymo į paminėtus klausimus, priimti sprendimą dėl atominės elektrinės projekto įgyvendinimo, šiuo metu nėra prielaidų. Ateityje, joms atsiradus, projektas gali būti įgyvendintas.