Nacionalinė energetikos ekspertų asociacija pradeda energetikos darbuotojų atestavimą

Paskelbta: .

Nacionalinės energetikos ekspertų asociacijos Energetikos darbuotojų sertifikavimo centras su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos suderino Energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą ir pradeda elektros energetikos sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimą bei rengiasi akreditacijai Nacionaliniame akreditacijos biure pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“.

Daugiau informacijos asociacijos tinklapyje www.neea.lt