PRANEŠIMAS APIE PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO LIKVIDAVIMĄ

Paskelbta: .

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, juridinio asmens kodas124830660, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14, atstovaujamas likvidatoriaus Gintaro Adžgausko (toliau – Likviduojama asociacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.112 straipsnio 1 dalimi, praneša, jog 2019 m. gegužės 31 d. Likviduojamos asociacijos visuotinis narių susirinkimas priėmė sprendimą likviduoti Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetą.

Duomenys apie Likviduojamą asociaciją:

 

Aprašymas

Juridinio asmens pavadinimas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas

Juridinio asmens teisinė forma

Asociacija

Juridinio asmens buveinė

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14

Juridinio asmens kodas

124830660

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridini asmenį

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Teisinis statusas

Likviduojamas

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto likvidatorių Gintarą Adžgauską, tel. 8 682 51125.