2005 metai

 • Saulius Bernardas Aloyzas KUTAS, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija(VATESI), viršininkas
 • Edmundas KRŪMINIS, buvęs VĮ Ignalinos atominės elektrinės, generalinio direktoriaus pavaduotojas - aprūpinimo tarnybos vadovas
 • Zenonas VIŠTINIS, buvęs AB "Lietuvos dujos" vadovas
 • Henrikas BARTUSEVIČIUS, AB "Kauno dujotiekio statyba", gen. direktorius
 • Jonas JANULIONIS, AB "Lietuvos dujos" , generalinio direktoriaus pavaduotojas - technikos direktorius
 • Pranas NOREIKA, AB "Lietuvos elektrinė", generalinis direktorius
 • Jonas Vytautas GAIDYS, AB "Lietuvos elektrinė", tobulinimo baro viršininkas
 • Antosė MULIUOLIENĖ, AB "Rytų skirstomieji tinklai", vyriausioji finansininkė
 • Jeronimas BALČIŪNAS, AB "Rytų skirstomieji tinklai", Utenos regiono elektros tinklo skyriaus viršininkas
 • Rimantas Meištas, AB "Mažeikių elektrinė", katilų - turbinų cecho viršininkas
 • Jurij JUNEVIČ, UAB "Vilniaus energija", inžinierių tarnybos vadovas
 • Vladas PAŠKEVIČIUS, AB "Lietuvos energija", energetikos sistemos direktorius
 • Antanas JANKAUSKAS, AB "Lietuvos energija", energetikos sistemos planavimo skyriaus viršininkas
 • Algirdas Liudvikas ŽILINSKIS, A.Žilinskio ir Ko KŪB, direktorius
 • Anicetas MIKUŽIS, buvęs Valstybės įmonės "Lietuvos valstybinė energetikos sistema" direktorių valdybos pirmininkas - generalinis direktorius
 • Romaldas MORKVĖNAS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, konsultantas; UAB "Litesko", konsultantas; Kauno technologijos universitetas, lektorius
 • Vytautas Petras MILAŠIUS, UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma", direktorius
 • Rytis Povilas KUČINSKAS, AB "Kauno energija", generalinio direktoriaus pavaduotojas - technikos direktorius
 • Vytautas ŠIDLAUSKAS, AB "Panevėžio energija", generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
 • Vytautas VALUTIS, AB "Klaipėdos energija", generalinis direktorius
 • Česlovas KASPUTIS, AB "Šiaulių energija", generalinis direktorius
 • Romusis STRIGŪNAS, UAB "Mažeikių šilumos tinklai", vyriausias energetikas
 • Albertas Navickas, AB "Kauno energetikos remontas" generalinis direktorius
 • Zenonas Paukštaitis, AB "Kauno energetikos remontas" technikos direktorius