2006 metai

 • Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
 • Leonas Vaidotas Ašmantas, PET Lietuvos komiteto tarybos narys
 • Algirdas Stumbras, Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos pirmininkas
 • Alvydas Bitinas , UAB "Anykščių energetinė statyba" generalinis direktorius, bendrovės valdybos pirmininkas
 • Tomas Dičius , AB "Lietuvos elektrinė" katilų remonto baro viršininko pavaduotojas
 • Gintaras Diržauskas , UAB "Utenos šilumos tinklai" direktorius
 • Antanas Galinis , AB "Lietuvos elektrinė" katilų ir turbinų baro viršininkas
 • Vigantas Galkauskas , VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" reaktorių cecho viršininkas
 • Valdas Jurkevičius , AB "Lietuvos energija" rinkos departamento direktoriaus pavaduotojas- rinkos aptarnavimo skyriaus viršininkas
 • Antanas Petras Juška, buvęs LR Ūkio ministerijos energetikos strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Alvydas Mikelionis, AB "Rytų skirstomieji tinklai" Vilniaus regiono pastočių-linijų skyriaus viršininkas
 • Vidas Kazimieras Mulevičius, UAB "Kauno energetikos remontas" gamybos direktorius
 • Vytautas Petrulis, AB "Klaipėdos energija" generalinio direktoriaus padėjėjas
 • Stanislovas Raipa, AB "Panevėžio energija" komercijos direktorius
 • Alfredas Sadzevičius, AB "Jonavos šilumos tinklai" direktorius
 • Vygantas Slapšys, AB "Lietuvos energija" perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus eksploatacijos tarnybos pastočių sektoriaus aukštos įtampos elektros įrangos elektrikas
 • Algimantas Vladas Stasiukynas, UAB "Kauno termofikacijos elektrinė" generalinis direktorius
 • Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
 • Algimantas Šopys, AB "Rytų skirstomieji tinklai" Alytaus elektros tinklo direktorius
 • Ramūnas Volbekas, UAB "Elga" generalinis direktorius, bendrovės valdybos pirmininkas
 • Boris Voroncov, VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" technikos direktoriaus pavaduotojas branduolinei saugai
 • Vytautas Miškinis, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkas