2010 metai

 • Anzelmas Bačauskas, Kauno technologijos universiteto Elektros sistemų katedros docentas, buvęs AB „Lietuvos energija" generalinis direktorius, valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys
 • Stasys Bilys, buvęs elektros tiekimo linijų statybos ir montavimo valdybos viršininkas
 • Vytautas Čeponis, UAB „Litesko" filialo „Alytaus energija" direktorius
 • Petras Diksa, AB „Panevėžio energija" technikos direktorius
 • Leonardas Jokubauskas, AB „Klaipėdos energija" šilumos tiekimo departamento direktorius
 • Vigantas Kraujalis, VĮ Ukmergės miškų urėdijos miškų urėdas
 • Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas
 • Algimantas Zaremba, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos prezidentas
 • Virginija Bandžiukienė, AB „VST" Elektros tinklo eksploatavimo departamento vadovė
 • Zenonas Ružinskas, AB „Lietuvos energija" Perdavimo tinklo departamento perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus vadovas
 • Juozas Bartlingas, AB „Lietuvos energija" filialo Kauno HE direktorius
 • Regina Bučionienė, AB Rytų skirstomieji tinklai Alytaus regiono tiekimo direktorė
 • Algimantas Ignatavičius, AB Rytų skirstomieji tinklai Utenos regiono elektros tinklo direktorius
 • Leonas Urbonas, buvęs UAB „Energetikos tinklų institutas" direktorius
 • Vidmantas Jankauskas, buvęs valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas
 • Alfredas Sabaliauskas, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos prezidentas, Kauno HE technikos direktorius