2011 metai

 • Rimantas Bakas - AB „Kauno energija" generalinis direktorius
 • Juozas Bartaškevičius - UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" direktorius
 • Vilius Buinevičius - AB „Klaipėdos energija" technikos direktorius
 • Petras Grevys - UAB „Tauragės šilumos tinklai" technikos direktorius
 • Andrius Janukonis - Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos pirmininkas
 • Juozas Jazerskis - AB „Empower" darbų vykdytojas
 • Jonas Jurkonis - UAB „Mažeikių šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas
 • Algirdas Kaliatka - Lietuvos energetikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
 • Algimantas Kisielis - UAB „Litkirta" direktorius
 • Juozas Liepinis - UAB „Panevėžio energija" Statybos priežiūros inžinierius
 • Rimantas Kazimieras Marmokas - UAB „Radviliškio šiluma" vyr. inžinierius
 • Česlovas Rasimavičius - UAB „Energijos sistemų servisas" Pagrindinių įrenginių remonto meistras
 • Virgilijus Žukauskas - AB "LESTO" Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojas