2012 metai

 • Albertas Jurgis Kandrotas – UAB „Birštono šiluma“ direktorius
 • Romualdas Jablonskis – UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ direktorius
 • Remigijus Šinkūnas – AB „Šiaulių energija“ gamybos ir technikos skyriaus viršininkas
 • Genius Jurgelėnas – UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas
 • Stasys Merkys – AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajono viršininkas
 • Bronius Pargaliauskas – AB „Empower“, aprūpinimo skyriaus vadovas
 • Vytautas Jonas Damijonaitis – UAB Energetikos tinklų institutas, technikos direktoriaus pavaduotojas
 • Valdas Lukoševičius – Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pastatų energetikos katedra, docentas; Kauno technologijos universitetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, mokslinis bendradarbis, docentas; UAB „Ekotermija“ direktorius
 • Jonas Šimėnas – Lietuvos Respublikos Seimas, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas
 • Juozas Augutis – Lietuvos energetikos institutas, vyriausiasis mokslo darbuotojas; Vytauto Didžiojo universitetas, mokslo prorektorius
 • Liudvikas Švarcas – Mažeikių katilinės viršininkas