Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija
V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius,
http://www.leega.lt


Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija (LEEGA) įsteigta 2009 m. lapkričio 4 d. Asociacija yra savanoriška organizacija, vienijanti energetikos sektoriuje veikiančius juridinius asmenis. Asociacijos nariais gali būti taip pat juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, prekes ar atliekantys darbus energetikos sektoriuje veikiantiems juridiniams asmenims.

Asociacija, koordinuodama narių veiklą, atstovaudama ir gindama narių interesus:

  • dalyvauja kuriant šalyje skaidrią ir veiksmingą elektros rinką, kuri užtikrintų efektyvią ir sąžiningą konkurencinę aplinką tarp energijos gamintojų, tiekėjų ir importuotojų;
  • siekia plėtoti elektros ir šilumos energijos gamybą didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, taip pat naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, sudarant Asociacijos nariams palankias sąlygas vykdyti energijos gamybos ir tiekimo verslą;
  • propaguoja ir skatina diegti pažangias elektros energijos gamybos bei tiekimo technologijas, sąlygojančias energijos gamybos ir jos tiekimo efektyvumo didinimą bei savikainos mažinimą, platesnį įvairesnių rūšių kuro (medienos, jos granulių, buitinių atliekų, kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių) panaudojimą energijos gamybai;
  • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybių organais, sprendžiant efektyvaus ir racionalaus vartotojų aprūpinimo elektros energija klausimus;
  • bendradarbiauja su giminingomis ir kitomis Lietuvos bei užsienio asociacijomis, vartotojų teises ginančiomis organizacijomis, su kuriomis sieja bendrų klausimų sprendimai.