Lietuvos hidroenergetikų asociacija
T.Masiulio g. 22A, LT-52439 Kaunas
http://www.hidro.lt
Prezidentas Alfredas Sabaliauskas
Valdybos pirmininkas prof. dr. Petras Punys, tel. +370 37 752337


Tikslas: Pagrindinis Lietuvos hidroenergetikų asociacijos (LHA) tikslas - skatinti hidroenergetikos plėtrą šalyje. Asociacijos veiklos sfera aprėpia tiek didžiąją, tiek mažąją hidroenergetiką, neišskiriant hidroenergijos gaunamos akumuliuojant vandenį. Ypač skatinami nepriklausomi (privatūs) elektros gamintojai. Nariai: HE savininkai, ūkininkai, energetikos ir aplinkosaugos sferos darbuotojai, mokslininkai, dėstytojai, studentai susiję su vandeniu ar energetikos inžinerija.

Veikla: LHA konsultuoja narius hidroenergetikos techniniais, teisiniais ir kitais klausimais, atstovauja visų interesus rengiant šalies teisinius dokumentus energetikos, aplinkos ir kitose reguliavimo sferose. LHA rengia įvairius seminarus, konferencijas, išvykas į įdomesnius HE objektus susipažinti su naujausiomis technologijomis. Sudaryta mokslinės paieškos grupė parengė keletą brošiūrų, įvairių studijų hidroenergetikos techniniais, aplinkosaugos, teisiniais klausimais šalies ministerijoms ir jų žinyboms. LHA užmezgusi ryšius su daugeliu analogiškų kitų šalių hidroenergetikos, hidrologijos asociacijomis. Nuo 1994 m. LHA interesai atstovaujami Europos mažosios hidroenergetikos asociacijoje (ESHA). Asociacijos nariai palaiko aktyvius ryšius su žiniasklaida, skelbdami straipsnius, dalyvaudami įvairiose TV ar radijo laidose, populiarinant hidroenergetiką.