Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA
Ukmergės g. 283 B, LT- 06313 Vilnius,
http://www.biokuras.lt
Prezidentas (valdybos pirmininkas) Virginijus Ramanauskas, tel. +370 5 2195630

Direktorė Vilma Gaubytė, tel. +370 5 2195630


2003 metų vasarą įkurta Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA šiuo metu vienija virš 30 narių. Asociacijai priklauso kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių išteklių – medienos, šiaudų, energetinių gluosnių, durpių – gamintojai ir tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos įrangos gamintojai bei projektuotojai, energetinių plantacijų vystytojai ir mokslo įstaigos.

Siekdama stiprinti mūsų šaliai strategiškai svarbią šilumos ir elektros energijos gamybos iš biomasės rinką, asociacija aktyviai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, rengia seminarus, konferencijas, teikia visokeriopą pagalbą asociacijos nariams ir gina jų interesus.

Asociacijai priklausančios įmonės aktyviai dirba biokuro gamybos ir tiekimo srityje: užsiima energetinių augalų plantacijų auginimu, įvairių rūšių biokuro bei šiai veiklai reikalingų priemonių gamyba.

LITBIOMA didelį dėmesį skiria inovacijų diegimui ir tiriamiesiems mokslo darbams, skirtiems efektyvesniam vietinių energijos resursų naudojimui Lietuvoje.

LITBIOMA misija

Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirma - biomasės) panaudojimą energetikoje laikantis darnumo kriterijų.

LITBIOMA vizija

Lietuva – valstybė, kurioje didžioji dalis suvartojamos energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.