Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
http://www.lsta.lt/
Prezidentas Vytautas Stasiūnas, tel. +370 5 2667009
Viceprezidentas Romaldas Morkvėnas, tel. +370 5 2667094

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), įkurta  1998 m. vasario 24 d., yra savanoriška organizacija vienijanti šilumos ūkyje veikiančius juridinius asmenis, asociacijos narius. Asociacijos pagrindinis tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams.

Dešimties metų asociacijos metraštyje įrašytas ne vienas reikšmingas laimėjimas: daugiau kaip du kartus padidėjo narių skaičius (nuo 16 iki 41), užmegzti dalykiniai ryšiai su užsienio šalių – Danijos, Švedijos, Suomijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir kt. – šilumos tiekėjų asociacijomis ir tiekimo įmonėmis, giminingomis asociacijomis, vartotojų organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis bendrovėmis. Verta paminėti, kad LŠTA nuo 2001-07-23 d. tapo Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, šaldymo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija) asocijuota nare, o nuo 2003 ir pilnateise nare. 2001-07-02 LŠTA priimta į Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto (Lithuanian Member Commitee of the World Energy Council) sudėtį, o 2007-05-11 tapo ir Europos pažangios energijos efektyvumo paslaugų federacijos EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Service) nare, kurios tikslas – skatinti efektyvios energijos paslaugas teikiančių įmonių veiklą Europos Sąjungoje.

LŠTA atstovai nuolat dalyvauja šalies ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus centralizuotos šilumos tiekimo klausimais, organizuoja specializuotus seminarus, sudaro specialistų darbo grupes, koordinuoja jų susitikimus. Aktyviai dirbama rengiant, svarstant ir tobulinant LR įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus šilumos sektoriaus plėtros bei valdymo klausimais.

LŠTA rūpinasi įmonių darbuotojų kvalifikacija, mokymais, įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus (aplinkosaugos, socialiniuose, energijos vartojimo srityse), taip pat nuolat dirba šilumos ūkio gero įvaizdžio formavimo visuomenėje kryptimi (dalyvaujama televizijos laidose, rengiami pranešimai spaudai, leidžiami su energetika susiję leidiniai „Šiluminė technika“, „Šilumos tiekimo įmonių ūkinės veiklos apžvalga“, pateikiamos ataskaitos apie Lietuvos šilumos ūkį Europos leidinyje „Centralizuotas šildymas ir vėsinimas „ („District heating and Cooling“)).

Šių pastangų dėka Lietuva yra laikoma pavyzdžiu tarp 10 naujųjų ES narių, kaip turinti gerai tvarkomą CŠT ūkį ir siekianti jį modernizuoti iki Vakarų Europos valstybių lygio.