Komiteto taryba

  • Rymantas Juozaitis, tarybos pirmininkas
  • Prof. habil.dr. Eugenijus Ušpuras
  • Doc. dr. Valdas Lukoševičius
  • Remigijus Lapinskas
  • Andrius Janukonis
  • Vladas Paškevičius