Narystės teikiama nauda

Kiekvienas naujas PET Lietuvos komiteto narys įgalina labiau sutelkti Lietuvos energetikų bendruomenę šalies energetikos uždavinių sprendimui ir jos atstovavimui Pasaulio energetikos taryboje.

Narystės Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitete privalumai:

 • Galimybė dalyvauti svarstant ir teikiant pasiūlymus energetikos teisiniams ir norminiams aktams;
 • Galimybė teikti savo pasiūlymus Lietuvos energetikos pramonės valdymui;
 • Informacija apie narius pateikiama PET Lietuvos komiteto interneto svetainėje;
 • Galimybė efektyviai pristatyti savo narių indėlį į Lietuvos energetikos pramonės vystymą;
 • naudotis PET Lietuvos komiteto emblema;
 • Galimybė dalyvauti kasmetinėse PET Lietuvos komiteto organizuojamose energetikos konferencijose;
 • Galimybė dalyvauti Lietuvos energetikų dienos balandžio 17- osios  renginiuose;
 • Galimybė teikti savo kandidatą Lietuvos energetikų garbės ženklo apdovanojimui. Iškiliausieji energetikai yra apdovanojami Lietuvos energetikų dienos ir kitomis įsimintinomis progomis;
 • Atstovauti Lietuvą ir Pasaulio energetikos tarybos vykdomosiose asamblėjose bei kituose renginiuose;
 • Naudotis PET nariams teikiama nuolaida Pasaulio energetikos kongreso registracijos mokesčiui ir kitomis nuolaidomis, nemokamu dalyvavimu vykdomosiose asamblėjose;
 • Galimybė įsijungti į PET veiklą, kuri naudinga tarptautinio bendravimo energetikos srityje patirties įgijimo požiūriu, dalyvaujant pasaulinėse Studijų ir kitose programose;
 • Pristatyti savo pranešimus Pasaulio energetikos kongresuose;
 • Nariai gauna PET vykdomų pasaulinių energetikos studijų ataskaitas;
 • Galimybė prieiti prie kitur neprieinamos informacijos, duomenų, pranešimų ir įvairių ataskaitų.

Tapk nariu!

 • Pagal įstatus Komiteto nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruotos elektros energetikos, branduolinės energetikos, šilumos, naftos,  dujų ūkio ir kitos asociacijos, įmonės, energetikos profilio mokymo bei mokslo organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, pripažįstantys Komiteto įstatus, mokantys nustatyto dydžio mokesčius bei tikslinius įnašus, aktyviai dalyvaujantys Komiteto veikloje.
 • Komiteto nariais gali tapti juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą būti Komiteto nariais.
 • Komiteto taryba sprendžia naujų narių priėmimo klausimus.