Dalyvavimas WEC veikloje

Nuo 1992 m. Lietuvos atstovai dalyvavo visuose Pasaulio energetikos kongresuose. Lietuvai siekiant sugrįžti į Pasaulio energetikų šeimą, didelę paramą teikė Skandinavijos šalys. 1995 m. Vilniuje lankėsi Danijos PET nacionalinio komiteto delegacija. 1996 m. rugsėjyje Rygoje skandinavai surengė Šiaurės ir Baltijos PET seminarą, kuriame pasidalino patirtimi, kaip organizuoti nacionalinių komitetų veiklą, pristatė energetikos permainas Skandinavijos šalyse.

  • 1995 m. 16-asis Pasaulio energetikos kongresas „Energija rytojaus pasauliui" vyko Tokijuje. Lietuvai atstovavo L. Ašmantas, A. Bačauskas ir J. Vilemas, pristatytas pranešimas „Kokia bus Lietuvos energetikos ateitis". Kartu su Kongresu organizuotas pirmasis pasaulio jaunųjų energetikų simpoziumas, kuriame dalyvavo du Kauno technologijos universiteto studentai.
  • 1998 m. 17-asis Pasaulio energetikos kongresas „Energetika ir technologijos: darni plėtra kitame tūkstantmetyje" vyko Hiustone. Ta proga JAV Energetikų asociacija (USEA) sudarė sąlygas Kongrese dalyvauti daugiau Lietuvos atstovų. Renginyje buvo pristatytas S. Kuto ir J. Vilemo pranešimas „Praeities palikimas ir ateities energetikos politika Lietuvoje". Jaunimo simpoziume dalyvavo Lietuvos atstovas.
  • 2001m. 18-asis Pasaulio energetikos kongresas „Energijos rinkos: Naujojo tūkstantmečio iššūkiai" vyko Buenos Airėse, Kongrese pristatytas A. Bačausko ir J. Vilemo pranešimas „Konkurencinių elektros rinkų plėtra Baltijos šalyse".
  • Laikotarpiu tarp kongresų taip pat rengiami PET regioniniai forumai. Vienas jų - „Centrinės ir Rytų Europos energetikos politika, rinkos ir technologijos XXI amžiui" vyko Vilniuje 1999 m. rugsėjo 16-18 dienomis. Jame dalyvavo PET generalinis sekretorius Gerald'as Doucet'as, ir perskaitė pranešimą „Energetika žengiant į dvidešimt pirmą amžių". Forume dalyvavo ir būsimo 18-ojo Pasaulio energetikos kongreso organizacinio komiteto narys ir Argentinos PET nacionalinio komiteto narys Ricardo Semberg'as, kildinantis save iš Lietuvos.
  • 2004m. 19-asis Pasaulio energetikos kongresas įvyko Sidnėjuje, Australijoje. Jį atidarė Australijos Premjeras John'as Howard'as. Renginio metu 43 sekcijose buvo pateiktas 131 pranešimas, pristatyti 98 stendiniai pranešimai. Jaunimo energetikos simpoziumas, vykęs lygiagrečiai su kongresu, pristatė 87 jaunųjų mokslininkų darbus. Dalyviai iš Lietuvos 19-ajam Kongresui parengė 3 mokslinius pranešimus, iš kurių 1 perskaitytas Jaunimo energetikos simpoziume. Buvo pristatytas Leono Ašmanto ir Jono Gylio pranešimas „Specifinės atominės energetikos problemos Lietuvoje". Taip pat buvo perskaitytas Rymanto Juozaičio ir Vlado Paškevičiaus pranešimas „Elektros energijos kainodara mažoje rinkoje - Lietuvos patirtis". Kongrese paskelbtos daugelio PET atliekamų studijų ir programų ataskaitos. Jos atspausdintos bei išleistos kompaktinėse plokštelėse ir išplatintos nariams. Verta paminėti mokslinius darbus, kuriuos gavo ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto nariai bei suinteresuotos institucijos. Tai „Pasaulio energijos išteklių apžvalga (2004 m.)", "Energetikos varomosios jėgos (2004 m.)", „Energijos rinkos reforma ir jos pamokos (2004 m.)", „Elektrinių darbas (2004 m.)", „Energijos efektyvumo politika ir rodikliai (2004 m.)", „Centralizuoto šilumos tiekimo ir kogeneracijos reguliavimo klausimai Centrinėje ir Rytų Europoje (2004 m.)".   
    


Lietuvos delegacija Pasaulio energetikos kongrese Sinėjuje, 2004metais 

 • 2007m. 20-ajame Pasaulio energetikos kongrese, „Energetikos ateitis tarpusavyje susijusiame pasaulyje" Romoje buvo pristatytas Rymanto Juozaičio ir Anzelmo Bačausko pranešimas „Tarpusavio priklausomybė ir elektros tiekimo patikimumas mažoje šalyje - Lietuvos atvejis".

PET Lietuvos komitetas yra aktyvus Pasaulio energetikos tarybos narys. Dalyvavimas PET studijose ir programose yra naudingas visai šaliai,- gaunamos autoritetingos energetikos tvarkymo rekomendacijos, patikima pasaulinė informacija, susipažįstama su ateities raidos tendencijomis ir iššūkiais, atsiranda galimybių dalytis patirtimi su pasaulinio lygio ekspertais. Pasaulis sužino apie Lietuvą, apie jos teigiamą energetikos tvarkymo patirtį centralizuoto šilumos tiekimo, elektros energetikos ir kitose srityse. PET Lietuvos komitete yra sudaryta ekspertų grupė iš visų energetikos sričių specialistų. Lietuvos energetikos ekspertai nuolat dalyvauja įvairių PET studijų darbo grupių darbe.

17-ajame Pasaulio energetikos kongrese Hiustone buvo išsakyta mintis, kad PET rekomendacijos nėra privalomos, tačiau už pagrįstų rekomendacijų ignoravimą baudžia tikrovė.