Pasaulio energetikos taryba (WEC)


Pasaulio energetikos tarybos
generalinis sekretorius Christoph Frei
 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas atstovauja Lietuvai Pasaulio Energetikos Taryboje (PET, angl. WEC - World Energy Council, www.worldenergy.org ) - organizacijoje, apimančioje visas energijos rūšis, šiuo metu jungiančioje beveik 100 šalių narystės komitetus. Šalys PET narės suvartoja 92 % pasaulyje pagaminamos energijos. PET, įkurta 1923 m., kaip Tarptautinė elektros pramonės asociacija (pirmoji Elektros energijos pasaulinė konferencija įvyko po metų, 1924 m.), apimdama vis naujas energetikos sritis, peraugo į Pasaulio Energetikos Tarybą. Lietuva PET nare buvo priimta 1936 m. Vašingtono trečiojoje Pasaulio energetikos konferencijoje.


Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas -
1936m. įkurto Lietuvos Energijos komiteto tradicijų tęsėjas.
Pirmasis Energijos komiteto posėdis 1936-04-08 

Nuo 1940 m., okupacijų laikotarpiu,  Lietuva negalėjo dalyvauti PET veikloje. Lietuvos narystė PET atstatyta 1992 m. 15-ajame Madrido kongrese, kur dalyvavo ir sveikinimo kalbą sakė Energetikos ministras Leonas Ašmantas.

PET misija - skatinti tvarų visų energijos rūšių gavimą, tiekimą ir naudojimą viso pasaulio žmonių gerovei