WEC darbo programa

WEC darbo programa

PET trijų metų darbo programą sudaro:

 • Pasaulinės energetikos studijos
  • Energetikos politikos ir praktikos įvertinimas
  • Energijos prekybos taisyklės
  • Energijos išteklių apžvalga
  • Milijoninių miestų energetinės problemos
 • Techninės programos
  • Elektrinių darbo analizė
  • Energijos efektyvumo darbas
  • Švaresnio iškastinio kuro sistemų tyrimo darbas
  • Energetinių jungčių darbo grupė
  • Biokuro standartų ir technologijos darbo grupė
 • Regioninės programos
  • regioniniai seminarai, forumai ir susitikimai
  • sudėtiniai projektai
  • regioninės studijos
  • klausimų, kylančių iš PET pasaulinių studijų, analizė
  • naujų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės formų identifikavimas
 • PET 5 regionų darbo koordinavimas: Afrika, Azija, Europa, Lotynų Amerika, Karibų jūros baseino šalys ir Šiaurės Amerika
  • PET Europos regioninė grupė (įeina Lietuva)
  • Kasmetinis PET ir Europos Komisijos dialogas
  • Europos vartotojų ir išorės tiekėjų klausimai
  • Planas siekiant konkurencingos Europos Sąjungos energetikos rinkos
  • Europos klimato kaitos politika po 2012 m.

PET yra pripažinta Jungtinių Tautų ekonomikos ir Socialinių reikalų tarybos B kategorijos konsultantė. Palaikydama glaudžius darbo ryšius su 45-iomis daugiausia tarptautinėmis aukščiausio lygio vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Pasaulio bankas bei regioniniai vystymo bankai, Europos Sąjunga, Tarptautinė Energetikos Agentūra, Energetikos komisija prie Tarptautinių prekybos rūmų ir kitomis, PET yra plačiausiai atstovaujama tarp nevyriausybinių organizacijų, šiandien dirbančių energetikos mokslo, technologijų ir energetikos ūkio srityse.