WEC tikslai

PET siekia 3 pagrindinių tikslų (3A):

  • Energijos prieinamumo (angl. ACCESSIBILITY), kuris reiškia, kad šiuolaikinės energetinės paslaugos turi būti prieinamos įperkamomis kainomis (net ir neturtingiausiems gyventojams) ir nenutrūkstamos (kainos turi atspindėti realius energijos gamybos, perdavimo bei skirstymo kaštus ir pakankamos finansiniam energetikos kompanijų pajėgumui užtikrinti teikiant ir plėtojant energetines paslaugas);
  • Energijos paslaugų galimumo (angl. AVAILABILTY), susijusio su ilgalaikiu nenutrūkstamu energijos tiekimu, taip pat su paslaugos kokybe, kadangi energijos ar elektros trūkumas gali trukdyti ekonomikos plėtrai. Tai reiškia, kad „teisingas energijos rūšių derinys" priklauso nuo vietinių, importuotų ar regioninėje prekyboje įsigytų kuro ir energijos išteklių įvairovės.
  • Energijos priimtinumo (angl. ACCEPTABILITY), liečiančio tiek tradicines tiek ir modernias energijos rūšis. Tai apima daug problemų; miškų nykimą, žemės eroziją ar dirvos rūgštingumo didėjimą regioniniu lygiu; patalpų ar vietinę taršą, kurią Afrikoje bei Azijoje sukelia deginamas tradicinis kuras, Kinijoje ir Pietų Afrikoje - prasta naudojamų anglies briketų kokybė; šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų emisijas ir klimato kaitą; branduolinę saugą, branduolinių atliekų tvarkymą ir branduolinio ginklo neplatinimą; galimą neigiamą poveikį dėl didelių užtvankų statybos ar stambaus masto biomasės naudojimo plėtros.

Pasaulio Energetikos Tarybos veiklą vainikuoja kas treji metai organizuojamas didelės svarbos renginys - Pasaulio Energetikos Kongresas, kuriame pateikiamos studijos, techninės bei regioninės energetikos plėtros programos, skaitomi pranešimai, vyksta mokslinės diskusijos. Čia pateikiami, mokslinių tyrimų ir studijų rezultatai ir jų analizė bei vidutinės ir ilgalaikės trukmės energetikos politikos ir strategijos rekomendacijos. Energetikos kongresai visada svarbiausi pasaulio energetikos įvykiai, akylai stebimi energetikos specialistų, mokslininkų bei valstybių vadovų. Energetikai ir politikai įsiklauso į PET atliekamą analizę ir užimamas pozicijas.

Kasmet yra rengiama vykdomoji asamblėja, kuri yra vadovaujantis organas, ir susirenka apibrėžti ateities veiklą bei programas, prižiūrėti administravimo ir darbo reikalus.